Narystė

Šiuo metu klube yra daugiau nei 500 pirmo tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų. Veikloje dalyvauja ir sergančių asmenų šeimos nariai, artimieji.

DIABETO IQ vienija 9 juridinius narius:
 • Kauno „Diabeto IQ“ klubas (buv. Kauno vaikų diabeto klubas „Svaja“), vadovė Sigita Gavorkienė, tel. 8 616 47125, el. p. kaunas@dia-iq.lt
 • Vilniaus „Diabeto IQ“ klubas, vadovė Asta Berdikšlienė, tel. 8 605 03242, el. p. vilnius@dia-iq.lt
 • Klaipėdos miesto cukriniu diabetu sergančių klubas „CD“ (TIK suaugusieji su CD), vadovė Inga Augustinienė, tel. 8 660 67595, el. p. klubascd@gmail.com / inga@dia-iq.lt
 • Šiaulių „Diabeto IQ“ klubas, vadovas Tomas Laucius, tel. 8 678 25690, el. p. siauliai@dia-iq.lt,
 • Panevėžio „Diabeto IQ“ klubas, vadovė Rasa Kopūstienė, tel. 8 647 05110, el. p. panevezys@dia-iq.lt
 • Kretingos „Diabeto IQ“ klubas, vadovė Dovilė Byčienė, tel. 8 605 03238, el. p. kretinga@dia-iq.lt
 • Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“ (TIK suaugusieji su CD)
  vadovė Dovilė Byčienė, tel. 8 605 03238, el. p. kretinga@dia-iq.lt
 • Raseinių „Diabeto IQ“ klubas, vadovė Erika Visockaitė, tel. nr. 8 673 34386, el. p. raseiniai@dia-iq.lt
 • VšĮ „Namai visiems“, vadovė Giedrė Šedbarienė / Šakių „Diabeto IQ“ vadovė Kristina Dovydaitienė, tel. nr. 8 612 26805, sakiai@dia-iq.lt
DIABETO IQ nariais gali tapti:
Fiziniai asmenys:
 • Cukriniu diabetu sergančių vaikų tėvai (atstovai)
 • Cukriniu diabetu sergantis suaugęs asmuo
 • Specialistai (gydytojai, mokytojai ir kt.), dirbantys su asmenimis, sergančiais cukriniu diabetu
 • Kiti asociacijos veiklą palaikantys asmenys
Ne pelno siekiantys juridiniai asmenys:
 • Asociacijos
 • Viešosios įstaigos
 • Kitos pelno nesiekiančios organizacijos
Nario statusas suteikiamas:
 • užpildžius šią anketą: https://bit.ly/diabeto-iq
 • ir sumokėjus klubo nario mokestį (20 € už 2024 metus) į atskiru el. laišku atsiųstą sąskaitą (savo nuožiūra galima sumokėti ir didesnį nario mokestį).
 • Užpildžius anketą, su Jumis susisieksime.
 • Juridinio (asocijuoto) klubo nariai taip pat yra ir klubo „Diabeto IQ“ nariai, pvz., Kauno „Diabeto IQ“ klubo narys priklauso ir „Diabeto IQ“.
 • Visos klubo „Diabeto IQ” teikiamos paslaugos ir veiklos (konsultacijos, mokymai, nuotoliniai susitikimai, stovyklos ir kt.) yra prieinamos visų asocijuotų klubų nariams, tai pat tiems nariams, kurie gyvena ten, kur lokalaus klubo nėra.
 • Priklausymas tam tikro miesto klubui suteiks galimybę operatyviau susisiekti dėl reikiamos pagalbos ir bendrauti daugiau tiesiogiai bei pažinti suaugusius ar vaikus su CD ir jų tėvus.
Kodėl verta būti nariu?
 • nes atstovaujame visą bendruomenę ir giname sergančiųjų teises valdžios institucijose
 • organizuojame vasaros stovyklas šeimoms ir paaugliams, kt. pramoginius renginius bendruomenės susitikimus, paskaitas ligos priežiūros klausimais
 • teikiame kvalifikuotas konsultacijas pacientų teisių klausimais
 • nuolat teikiame naujausią ir aktualiausią informaciją apie ligos valdymą
 • aprūpinime diabeto priežiūros priemonėmis ypatingais ir nenumatytais atvejais (pvz., pritrūkus juostelių, adatėlių ir pan.)
 • skatiname klubo narių bendravimą tarpusavyje ir dalijimąsi gerąja patirtimi bei stengiamės būti šalia, kai to reikia ir padėti iškilus problemoms
 • tarpininkaujame tarp sergančio asmens ir ugdymo įstaigos
Klubo narių įsipareigojimai:
 • būti geranoriškam, draugiškam, supratingam
 • pagal galimybes dalytis žiniomis, patirtimi, palaikyti ir pagelbėti kitiems klubo nariams
 • dalyvauti bendruomenės susitikimuose, o esant galimybėms – prie klubo veiklos prisidėti savanoryste

Kur naudojamas nario mokestis?

 • klubo patalpų ir techninės, ryšio įrangos išlaikymas
 • informacinės medžiagos rengimas ir platinimas
 • socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas

Kaip sumokėti nario mokestį?

 • Klubas Diabeto IQ
  Sąskaitos Nr. LT057300010038704809
  Į šią sąskaitą nario mokestį moka ir Šakių ir Raseinių klubų nariai.
  Taip pat Klaipėdos apskrities (vaikų atstovai) ir
  įvairaus amžiaus asmenys
  iš Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės, Telšių apskričių.
 • Šiaulių Diabeto IQ klubas
  Sąskaitos Nr. LT717300010183968396
 • Kauno Diabeto IQ klubas
  Sąskaitos Nr. LT367300010122049658
 • Panevėžio Diabeto IQ klubas
  Sąskaitos Nr. LT807300010182123585
 • Vilniaus Diabeto IQ klubas
  Sąskaitos Nr. LT037300010181916227
 • Kretingos Diabeto IQ klubas
  Sąskaitos Nr. LT457044090111343501
 • Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“ 
  Sąskaitos Nr.  LT
 • Mokėjimo nurodyme įrašyti:
  Nario mokestis už 2024 metus (nario vardas ir pavardė)