Narystė

Šiuo metu klube yra daugiau nei 450 pirmo tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų. Veikloje dalyvauja ir sergančių asmenų šeimos nariai, artimieji.

Kaip tapti nariu?

 • atsiųsti pasirašytą prašymą priimti į klubą ir narystės sutartį el. paštu info@dia-iq.lt (dokumentų formos šio puslapio apačioje)
 • sumokėti nario mokestį: 10 € už metus. Savo nuožiūra galima sumokėti ir didesnį nario mokestį.
  Sąskaitos Nr. LT05 7300 0100 3870 4809
  (Klubas Diabeto IQ, įmonės kodas 142041047, AB „Swedbank“)
  Mokėjimo nurodyme įrašyti – Nario mokestis už 2023 metus (nario vardas, pavardė)
 • Jei dėl svarbių priežasčių (pvz., šiuo metu esate ligoninėje) negalite atsiųsti dokumentų, bet norite tapti klubo nariais, užpildykite šią nuorodą, o dokumentus atsiųsite, kai jau galėsite: https://forms.gle/gFbHx8SbbSiopzbd6

Kodėl verta būti nariu?

 • nes atstovaujame visą bendruomenę ir giname sergančiųjų teises valdžios institucijose
 • organizuojame vasaros stovyklas šeimoms ir paaugliams, kt. pramoginius renginius bendruomenės susitikimus, paskaitas ligos priežiūros klausimais
 • teikiame kvalifikuotas konsultacijas pacientų teisių klausimais
 • nuolat teikiame naujausią ir aktualiausią informaciją apie ligos valdymą
 • aprūpinime diabeto priežiūros priemonėmis ypatingais ir nenumatytais atvejais (pvz., pritrūkus juostelių, adatėlių ir pan.)
 • skatiname klubo narių bendravimą tarpusavyje ir dalijimąsi gerąja patirtimi bei stengiamės būti šalia, kai to reikia ir padėti iškilus problemoms
 • tarpininkaujame tarp sergančio asmens ir ugdymo įstaigos

Klubo narių įsipareigojimai:

 • būti geranoriškam, draugiškam, supratingam
 • pagal galimybes dalytis žiniomis, patirtimi, palaikyti ir pagelbėti kitiems klubo nariams
 • dalyvauti bendruomenės susitikimuose, o esant galimybėms – prie klubo veiklos prisidėti savanoryste

Kur naudojamas nario mokestis?

 • klubo patalpų ir techninės, ryšio įrangos išlaikymas
 • informacinės medžiagos rengimas ir platinimas
 • socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas